Mitä on sensomotoriset refleksit?

Mitä on sensomotoriset refleksit?

Mitä haasteita sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa?

Mitä haasteita sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa?

Sensomotoristen refleksien kartoitus

Sensomotoristen refleksien kartoitus

Ajanvaraus

Ajanvaraus

Hinnasto

Hinnasto

Sensomotoristen refleksien hoito

Sensomotoristen refleksien hoito

Yleisimpiä primitiivirefleksejä ja niiden tuomia haasteita

Yleisimpiä primitiivirefleksejä ja niiden tuomia haasteita

Sensomotoristen refleksien hoito

Kasvuiässä kehitystämme ohjaavat monet primiitivi- ja spastiset refleksit. Me käytämme näistä yhteisnimitystä sensomotoriset refleksit. Nämä sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa meidän hermostolle turhia liikemalleja mikäli ne eivät sammu tai integroidu täysin. Ne ovat turhia kahdesta syystä: Ne eivät ole enää tarpeellisia hermoston kehittymisen kannalta ja ne voivat tuottaa epätarkoituksenmukaisia haasteita esimerkiksi motoriseen toimintaan. Sensomotorisista reflekseistä voidaan myös käyttää nimitystä päälle jääneet primitiivi refleksit. 

Nämä hermoston turhat liikemallit aiheuttavat toiminnallisia hidasteita ja esteitä yksilön kognitiiviselle, motoriselle ja fyysiselle suorituskyvylle. Ne eivät kuitenkaan estä kehitystämme vaan kuluttavat meidän voimavaroja kaiken taustalla. Tästä syystä esimerkiksi oppimis- ja päättelykyky voi heikentyä sekä vuorovaikutus- ja johtamistaitojen käyttö on yksipuolisempaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että päällä olevat refleksit eivät ole esteenä henkilön menestymiselle, ne ovat korkeintaan hidasteita!

Refleksihoitojen tärkeä tehtävä onkin auttaa henkilöä yltämään parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen poistamalla nämä turhaan kuormittavat liikemallit hermostosta. Lue alhaalta lisää miten turhat liikemallit voivat vaikeuttaa arkeasi tai miten ne voivat vaikuttaa esimerkiksi urheilusuoritukseesi.

Päällä olevat sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa hyvin paljon erilaisia haasteita riippuen siitä mitä sensomotorisia refleksejä henkilöllä on ingegroitumatta. Alta löydät yleisimpia sensomotoristen refleksien aiheuttamia haasteita.

Se mikä on kaikille sensomotorisille reflekseille yhteinen piire on se, että ne kuormittavat sinun hermostoasi. Ne eivät anna sinun sympaattisen tai parasympaattisen hermoston toimia vapaasti. Lisäksi osa reflekseistä myös aiheuttaa sen, että aivot eivät osaa käsitellä ympäristöstä tulevia ärsykkeitä oikein, jolloin keho voi olla kokoajan stressitilassa etenkin hälyisessä ympäristössä.

Etenkin pitkällä aikavälillä sensoriset refleksit voivat aiheuttaa myös tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja johtuen näiden rajoitteista liikkuvuuteen ja voimantuottoon. Monet refleksit lisäävät kehon lihaksiston tonusta, eli tekee niistä aktiivisia vaikka niiden ei tarvitsisi olla. Toisinsanoen lihaksistosi ei pääse toimimaan vapaasti ja liikkuvuus sekä voimantuotto voi kärsiä.

Monet sensomotoriset refleksit aiheuttavat erilaisia keskittymisvaikeuksia sekä oppimisvaikeuksia. Ne voivat aiheuttaa esimerkksi vaikeuksia lukea ja kirjoittaa sekä lisätä haasteita esimerkiksi matemaattisisissa tehtävissä. 

Osa päällejääneistä sensomotorista reflekseistä voi aiheuttaa hyvin paljon samanlaisia haasteita kuin esimerkiksi ADHD tai ADD. Osa aiheuttaa meille sen, että tarvitsemme kokoajan jonkinlaista oheistekemistä ja on vaikeuksia pysyä paikallaan. Osa taas voi vaikeuttaa esimerkiksi lukemiseen ja saada kirjaimet hyppimään riveillään.

Sensomotoriset refleksit voivat vaikuttaa myös meidän emotionaaliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi Moro refleksi kuuluu niin sanotusti taistele tai pakene reflekseihin, jolloin henkilö voi olla hyvin impulsiivinen tai hyvin arka ja vetäytyvä. Emotionaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat refleksit haastavat esimerkiksi kommunikointia, koska usein saatetaan ymmärtää asiat väärin refleksin takia.

Monelle refleksille on ominaista motorisen toiminnan haastaminen. Tämä voi näkyä esimerkiksi yleisenä kömpelyytenä tai tasapainon haasteina. 
Lisäksi liikkeet, jotka tarvitsevat motorista osaamista. voi olla alkuun vaikea oppia.

Mistä sitten tiedät onko sinulla päällä sensomotorisia refleksejä eli hermoston turhia liikemalleja? Usein et tiedäkkään, ennen kuin olet käynyt ammattilaisella kartoittamassa nämä. Sensomotoriset refleksit aiheuttavat haasteita etenkin tiedostamattomalla puolella, joten esimerkiksi sen aiheuttamiin liikkeisiin tai haasteisiin ei kiinnitetä aluksi huomiota. 
 Kartoituksessa käytämme esimerkiksi erilaisia motorisia liikkeitä, jotka paljastavat tapahtuuko kehossa turhia liikkeitä. 


 

Sensomotorista reflekseistä eroon pääseminen edellyttää asianmukaisia fysikaalisia hoitoja ja kotiharjoittelua. Jokaisella refleksillä on omat hoitoliikkeet, joilla refleksi ''väsytetään'' ja näin saadaan myös hermoston turhaliikemalli sammumaan. Hoitokertojen tiheys riippuu täysin päällä olevista reflekseistä, mutta usein 1-2x hoitokertaa kuukaudessa ovat riittäviä kotitreenien tueksi.

Meillä Sense It:llä hoidot toteuttaa aina ammattilainen, joka on käynyt Senso Reflex expert koulutuksen. 
Mikael tekee hoitoja Tampereella ja Jukka Hämeenlinnassa.  Jos olemme sinulle liian kaukana, niin ohjaamme sinut mielellämme lähimmän senso reflex expertin pariin! 

Nimi *
Sähköposti *
Puhelinnumero
Sijainti *
Palvelu *
Viesti

Niin kuin ylempänä kerroimme, sensomotoriset refleksit pitävät sisällään niin primitiivirefleksit kuin myös spastiset refleksit. Näiden ero on se, että primitiivirefleksit me haluamme sammuttaa, sillä ne auttavat meitä kasvuiässä kehittämään mm. erilaisia motorisia toimintoja. Spastiset refleksit pitävät sisällään esimerkiksi ''ryhtirefleksejä'' (postural reflexes), joiden kuuluukin olla päällä lopun elämän joten ne me haluamme kehittää täyteen iskuunsa. Alta löydät niin yleisimpiä primitiivirefleksejä kuin myös spastisia refleksejä ja niiden aiheuttamia haasteita. Muista, että haasteet ovat täysin yksilöllisiä!

Moro:
Moro on ehkä meidän tunnetuin primiitivirefleksi ja myös tärkein hoitaa ensin pois mikäli se asiakkaalla löytyy aktiivisena. Moro voi aiheuttaa mm. yliherkkyyttä ärsykkeille, arkuutta tai hyökkäävyyttä, ahdistuneisuutta, erilaisia pelkoja ja stressiherkkyyttä. Moro on reflekseistä myös se, mikä vaikuttaa todella paljon myös emotionaaliselle puolelle fyysisen ja kognitiivisten puolien lisäksi. 

Babinski:
Babinski (Huom. kyse ei ole medikaalisesta babinskista) on yksi yleisimmistä päälle jääneistä reflekseistä. 
Babinski aiheuttaa esimerkiksi lisääntynyttä lihaskireyttä ja siksi se on etenkin tärkeä refleksi urheilijalle hoitaa kuntoon. Mikäli sinulta hajoaa kengät ison varpaan kohdalta, on siihen usein syynä aktiivinen babinski. 

Spinal galant:
Spinal galant on erittäin tärkeä refleksi mutta päälle jäädessään se voi aiheuttaa hyvin paljon esimerkiksi haasteita keskittymisessä ja oppimisessa. Spinal galantin ja ADHD:n väliltä on myös löydetty paljon yhtenäisyyksiä sillä päälle jääneet spinal galantin oireet voivat olla hyvin saman kaltaisia kuin adhd:ssa. 
Spinal galant voi myös näkyä tuntoaistin yliherkkyytenä. 

TLR ja Headrighting refleksit
Nämä kuuluvat spastisiin reflekseihin joiden halutaan kehittyvät täysin loppuun asti sillä ne auttavat meitä jatkuvasti kasvuiän jälkeen. Kehittymättömät TLR ja Headrighting refleksit voivat aiheuttaa mm. matkapahoinvointia, motorisia liikehäiriöitä, vaikeuksia tasapainossa sekä ne voivat myös aiheuttaa keskittymis- ja oppimisvaikeuksia.

Refleksihoidot

Sensomotorisessa valmennuksessa syvennymme asikkaan hermostoon vielä enemmän, sillä tässä yhdistetään niin refleksihoidot kuin sensovalmennus. 
Aloitamme kartoittamalla asiakkaan hermoston synnynnäiset vahvuudet, joista siirrymme kartoittamaan hermoston tilaa refleksien kautta. 

Sensovalmennuksesta voit lukea lisää klikkaamalla tästä.

Refleksihoito 60min (Ensikäynti)

Ensikäynnillä lähdemme kartoittamaan asiakkaan hermoston tilaa ja testaamme 15 yleisintä sensomotorista refleksiä.
Kartoituksen pohjalta lähdemme jo tekemään yleensä ensimmäisen hoidon riippuen siitä mitä refleksejä asiakkaalla on päällä. 
Tämän lisäksi asiakas saa kotiharjoitteet sekä mietimme asiakkaalle sopivan hoitopolun. 

Jatkokäynnillä syvennymme fysikaalisiin hoitoihin ja lähdemme hoitamaan refleksejä kuntoon. 
Päivitämme myös kotiharjoitteita aina tarpeen mukaan.

Kun yleisimmät refleksit on saatu hoidettua hyvälle mallille, kartoitamme sekä hoidamme vielä harvinaisempia refleksejä, jottei myöskään ne pääse kuormittamaan hermostoa turhaan.

Sensomotorinen valmennus 90min

Refleksihoito 60min
(jatkokäynti)

€90

€70

€109

Ajanvarauskalenteriin pääset klikkaamalla alta!


 

Voit myös laittaa meille sähköpostia tai ottaa yhteyttä viereisellä lomakkeella.
(Tarkasta roskapostikansiosi, jos et saa vastausta 24h sisällä)

 


 

Mitä on
sensomotoriset refleksit?

Kasvuiässä kehitystämme ohjaavat monet primiitivi- ja spastiset refleksit. Me käytämme näistä yhteisnimitystä sensomotoriset refleksit. Nämä sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa meidän hermostolle turhia liikemalleja mikäli ne eivät sammu tai integroidu täysin. Ne ovat turhia kahdesta syystä: Ne eivät ole enää tarpeellisia hermoston kehittymisen kannalta ja ne voivat tuottaa epätarkoituksenmukaisia haasteita esimerkiksi motoriseen toimintaan. Sensomotorisista reflekseistä voidaan myös käyttää nimitystä päälle jääneet primitiivi refleksit. 

Nämä hermoston turhat liikemallit aiheuttavat toiminnallisia hidasteita ja esteitä yksilön kognitiiviselle, motoriselle ja fyysiselle suorituskyvylle. Ne eivät kuitenkaan estä kehitystämme vaan kuluttavat meidän voimavaroja kaiken taustalla. Tästä syystä esimerkiksi oppimis- ja päättelykyky voi heikentyä sekä vuorovaikutus- ja johtamistaitojen käyttö on yksipuolisempaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että päällä olevat refleksit eivät ole esteenä henkilön menestymiselle, ne ovat korkeintaan hidasteita!

Mitä haasteita sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa?

Refleksihoitojen tärkeä tehtävä onkin auttaa henkilöä yltämään parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen poistamalla nämä turhaan kuormittavat liikemallit hermostosta. Lue alhaalta lisää miten turhat liikemallit voivat vaikeuttaa arkeasi tai miten ne voivat vaikuttaa esimerkiksi urheilusuoritukseesi.

Päällä olevat sensomotoriset refleksit voivat aiheuttaa hyvin paljon erilaisia haasteita riippuen siitä mitä sensomotorisia refleksejä henkilöllä on ingegroitumatta. Alta löydät yleisimpia sensomotoristen refleksien aiheuttamia haasteita.

Se mikä on kaikille sensomotorisille reflekseille yhteinen piire on se, että ne kuormittavat sinun hermostoasi. Ne eivät anna sinun sympaattisen tai parasympaattisen hermoston toimia vapaasti. Lisäksi osa reflekseistä myös aiheuttaa sen, että aivot eivät osaa käsitellä ympäristöstä tulevia ärsykkeitä oikein, jolloin keho voi olla kokoajan stressitilassa etenkin hälyisessä ympäristössä.

Etenkin pitkällä aikavälillä sensoriset refleksit voivat aiheuttaa myös tuki- ja liikuntaelinten kiputiloja johtuen näiden rajoitteista liikkuvuuteen ja voimantuottoon. Monet refleksit lisäävät kehon lihaksiston tonusta, eli tekee niistä aktiivisia vaikka niiden ei tarvitsisi olla. Toisinsanoen lihaksistosi ei pääse toimimaan vapaasti ja liikkuvuus sekä voimantuotto voi kärsiä.

Monet sensomotoriset refleksit aiheuttavat erilaisia keskittymisvaikeuksia sekä oppimisvaikeuksia. Ne voivat aiheuttaa esimerkksi vaikeuksia lukea ja kirjoittaa sekä lisätä haasteita esimerkiksi matemaattisisissa tehtävissä. 

Osa päällejääneistä sensomotorista reflekseistä voi aiheuttaa hyvin paljon samanlaisia haasteita kuin esimerkiksi ADHD tai ADD. Osa aiheuttaa meille sen, että tarvitsemme kokoajan jonkinlaista oheistekemistä ja on vaikeuksia pysyä paikallaan. Osa taas voi vaikeuttaa esimerkiksi lukemiseen ja saada kirjaimet hyppimään riveillään.

Sensomotoriset refleksit voivat vaikuttaa myös meidän emotionaaliseen käyttäytymiseen. Esimerkiksi Moro refleksi kuuluu niin sanotusti taistele tai pakene reflekseihin, jolloin henkilö voi olla hyvin impulsiivinen tai hyvin arka ja vetäytyvä. Emotionaaliseen käyttäytymiseen vaikuttavat refleksit haastavat esimerkiksi kommunikointia, koska usein saatetaan ymmärtää asiat väärin refleksin takia.

Monelle refleksille on ominaista motorisen toiminnan haastaminen. Tämä voi näkyä esimerkiksi yleisenä kömpelyytenä tai tasapainon haasteina. 
Lisäksi liikkeet, jotka tarvitsevat motorista osaamista. voi olla alkuun vaikea oppia.

Mistä sitten tiedät onko sinulla päällä sensomotorisia refleksejä eli hermoston turhia liikemalleja? Usein et tiedäkkään, ennen kuin olet käynyt ammattilaisella kartoittamassa nämä. Sensomotoriset refleksit aiheuttavat haasteita etenkin tiedostamattomalla puolella, joten esimerkiksi sen aiheuttamiin liikkeisiin tai haasteisiin ei kiinnitetä aluksi huomiota. 
 Kartoituksessa käytämme esimerkiksi erilaisia motorisia liikkeitä, jotka paljastavat tapahtuuko kehossa turhia liikkeitä. 


 

Yleisimpiä primitiivirefleksejä ja niiden tuomia haasteita

Varaa aika

Hinnasto

Refleksihoidot